Daily Archives: June 10, 2022

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดเล็กหรือหมู่บ้านในชนบท ไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถจัดการซัพพลายเชนที่ซับซ้อนตามขนาดและขอบเขตของผู้มีบทบาทในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในและต่างประเทศได้ด้วยตนเองพวกเขาต้องการความช่วยเหลือในการติดต่อกับซัพพลายเออร์ ซื้อวัตถุดิบด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการผลิตและจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในภูมิภาคและต่างประเทศ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนความต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ กลไกการควบคุมสำหรับความสม่ำเสมอของคุณภาพ ความเสถียรของราคา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ ศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน การสนับสนุนหลังการขาย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ การสนับสนุนทางการเงิน และการเข้าถึงวัสดุและตลาดส่งออกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน การนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกันมาใช้ระหว่างบริษัท เป็นวิธีการทำงานร่วมกันในแนวนอนระหว่างซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการประหยัดจากขนาดและประสิทธิภาพ ยิ่งห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้มีการบูรณาการและใช้งานอย่างแข็งขันมากเท่าไร ก็ยิ่งสนับสนุนและส่งเสริมการนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติร่วมกันมาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนใช้ระหว่างบริษัทมากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้ทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานสามารถเชื่อมต่อกับความร่วมมือ โลจิสติกส์และซัพพลายเชนการพัฒนา และการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้ายที่สุด แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังมีปัญหาในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเหมาะสม พวกเขาจะต้องตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง หากได้รับการอนุมัติ วัสดุจะย้ายไปอยู่ในคลังสินค้า ซัพพลายเออร์จะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังบริษัทตามจำนวนวัสดุที่จัดส่งแต่ก็ให้คุณค่ามากมายโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและควรดำเนินการในทุกระบบเศรษฐกิจสถานที่จัดซื้อได้รับข้อมูลและวัตถุดิบทั้งหมด โลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เหลือให้ทำตามที่ลูกค้าสั่งและรู้ว่าอะไรจำเป็น สถานที่จัดซื้อจะส่งข้อมูลทั้งหมดรวมถึงคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อส่งมอบวัตถุดิบและสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็นไปยังแผนกการผลิตเพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อซัพพลายเออร์ยอมรับและรับวัตถุดิบแล้ว การจัดเก็บและจะจัดส่งให้กับลูกค้าในภายหลังหลังจากที่สินค้าสำเร็จรูป วัสดุเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในการจัดเก็บจนกว่าฝ่ายผลิตจะเรียกออกมาเมื่อถึงเวลาผลิตสินค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชนวัตถุดิบจะถูกเรียกไปยังฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น โลจิสติกส์และซัพพลายเชนผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่ลูกค้าสั่งผลิตขึ้นจากวัตถุดิบที่เคยซื้อจากซัพพลายเออร์ … Continue reading

Posted in บริการ | Comments Off on โลจิสติกส์และซัพพลายเชนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมห่วงโซ่อุปทาน